Pesan Rosulullah sebelum Kita Tidur

Sebelum tidur, Rasulullah SAW berpesan kepada Putri beliau, Fathimah as :"Ya Fathimah jangan engkau tidur sebelum melakukan empat perkara, yaitu :
  1. Sebelum khatam Al Qur'an
  2. Sebelum membuat para Nabi memberimu syafaat di hari akhir
  3. Sebelum para muslim meridhoi kamu
  4. Sebelum kau laksanakan haji dan umroh
Bertanya Fathimah : "Wahai ayahku.. Bagaimana aku dapat melaksanakan empat perkara seketika?" Rasul tersenyum dan bersabda :"Jika engkau tidur bacalah :
  1. Al Ikhlas 3 kali seakan-akan kau mengkhatamkan Al Qur'an." Bismillaahir rohmaanir rohiim, Qulhualloohu ahad' Alloohushshomad' lam yalid walam yuulad' walam yakul lahuu kufuwan ahad' (3x).
  2. "Membaca sholawat untuk ku dan para nabi sebelum aku, maka kami semua akan memberi syafa'at di hari kiamat“. Bismillaahir rohmaanir rohiim, Alloohumma shollii 'alaa Muhammad wa Aali Muhammad wa shalli 'ala Jami'il anbiyai wal mursalina wa 'ibadukas Shalihin.“
  3. "Beristighfarlah untuk para muslimin maka mereka akan meridhoi kamu“. Allahummaghfirlil Mukminina wal Mukminat wal Muslimina wal Muslimat.. (3x).
  4. "Perbanyaklah bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir maka seakan - akan kamu telah melaksanakan ibadah haji dan umroh“.
Bismillaahir rohmaanir rohiim, Subhanalloohi Walhamdulillaahi walaailaaha illalloohu alloohu akbar (3x).

PRODUK GELANG KESEHATAN HERBAL - KLIK DISINI